A STORY


2018

Stop-motion gemaakt van 47 lino-prints gedrukt in een oud pocketboekje en met aquarel bewerkte tekeningen. Prints en tekeningen zijn digitaal geanimeerd met foto’s en reclameplaatjes.


Culturen ontstaan op de resten van oudere culturen. Volksverhuizingen brachten ons beschaving en kennis. Trots staat het in de geschiedenisboeken. Dat fenomeen heet nu vluchtelingenstroom, maar wordt ervaren als vluchtelingenprobleem dat zo snel mogelijk uit de weg geruimd moet worden. Het strand wordt schoongeveegd. Toeristen bakken in de zon alsof er niets is gebeurd. Ik denk beter te zijn dan die toeristen en politici, maar is dat wel zo?

A story was onder andere te zien tijdens ‘Discomfort’ in de HeArtGallery in Hengelo